SOPHIE

50 x 50 x 3,7 cm
Deepedge canvas redo att hängas

Strukturer och mönster helt i vitt

5000 sek