Lite information & bra att veta om konst till konst köpare 
 
  
All konst är skyddad av upphovsrättslagen

konstverk= de verk som en konstnär, illustratör, konsthantverkare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729), kallad upphovsrättslagen.

Det betyder att konst som är direkt kopierad , avbildad el har en uppenbar likhet faller under  upphovsrättslagen. som gäller i Sverige , EU och i de flesta länder

 
Endast upphovsmakaren kan godkänna att någon använder sig av dennes bildkonst.
 
Om någon plagierar konst kan personen aldrig
sälja den vidare, visa det på utställningar eller visa på webbsidor för försäljning.
 
Såld konst kan heller inte användas utan godkännande till någon slags spridning, kopiering, tryck eller vinst drivande produkt eller reklam etc 
utan godkännande av upphovspersonen.
Bara upphovs personen dvs konstnären kan reproducera sin original konst men aldrig ägaren av konst verket
Ägare av ett konstverk kan självklart sälja sitt konstverk vidare .
 
läs upphovsrätten på  BUS hemsida  http://www.bus.se/1210  för mer info
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Some important Information in the djungel of art....🙃
 
All art is copyrighted by law 
 
No Art pieces can be
 
directly plagiated , copied or used in a way that has a direct similarity of the art piece origin.
without permission from the artist
By swedish / EU /international laws 
Only the artist can use his art to make prints or copys or any kind of commersial ads
 
 
If copied they can never be 
sold or shown in any art galleries for public,webb pages or in public places
or for sale on internet webbpages.
 
In Sweden its called " upphovsrätten"  
artists can also read about laws att BUS home page  http://www.bus.se/1210
 
warm regards Helena  🙂